Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/05/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1003-2014 zo dňa 10.3.2014

Poradové číslo 11/05/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1003-2014 zo dňa 10.3.2014
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko GMP projekt, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
2. zmluvná strana - IČO 36484971
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 27.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť