Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/04/2015 - Nájomná zmluva č. 01/10/04/2015

Poradové číslo 12/04/2015
Názov zmluvy Nájomná zmluva č. 01/10/04/2015
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, 053 04
2. zmluvná strana - IČO 00179124
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1
Dátum uzavretia zmluvy 14.4.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 15.5.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť