Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/10/2015 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 12/10/2015
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 25.09.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 26.09.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť