Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/12/2015 - Zmluva o výpožičke

Poradové číslo 12/12/2015
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR
1. zmluvná strana - Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 02.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 03.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť