Obsah

Späť

Registratúrna značka:

14/04/2015 - Rámcová zmluva

Poradové číslo 14/04/2015
Názov zmluvy Rámcová zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Agentúra reginálneho rozvoja PSK
2. zmluvná strana - Adresa Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 37885341
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 16389,60
Dátum uzavretia zmluvy 18.3.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 19.3.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 3. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť