Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/07/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere

Poradové číslo 15/07/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa 1. mája 23, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 36854140
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 200 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 10.07.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 11.07.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 7. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť