Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/09/2015 - Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb

Poradové číslo 15/09/2015
Názov zmluvy Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 02.09.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 03.09.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť