Obsah

Späť

Registratúrna značka:

17/12/2015 - Zmluva o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru

Poradové číslo 17/12/2015
Názov zmluvy Zmluva o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko vlastníci spoločného poľovného revíru
1. zmluvná strana - Adresa
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Pro Populo Poprad s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica
2. zmluvná strana - IČO 17083851
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
Dátum skončenia platnosti zmluvy 01.09.2015

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť