Obsah

Späť

Registratúrna značka:

18/05/2015 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Poradové číslo 18/05/2015
Názov zmluvy Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 36500968
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 27.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť