Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19/08/2015 - Zmluva o podnájme nebytových priestorov

Poradové číslo 19/08/2015
Názov zmluvy Zmluva o podnájme nebytových priestorov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Člověk v tísni Slovensko, o.p.s.
2. zmluvná strana - Adresa Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 35562617
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.08.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 09.08.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 8. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť