Obsah

Späť

Registratúrna značka:

21/07/2015 - Protokol

Poradové číslo 21/07/2015
Názov zmluvy Protokol
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský pozemkový fond
1. zmluvná strana - Adresa Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 17335345
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.06.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 30.06.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 6. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť