Obsah

Späť

Registratúrna značka:

25/08/2015 - Poistná zmluva

Poradové číslo 25/08/2015
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31322051
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.08.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 22.08.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 8. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť