Obsah

Späť

Registratúrna značka:

28/12/2015 - Kúpna zmluva

Poradové číslo 28/12/2015
Názov zmluvy Kúpna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Podhradie invest, s.r.o
1. zmluvná strana - Adresa Žltá 16/C, 851 07 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 43961321
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 27.11.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 28.11.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť