Obsah

Späť

Registratúrna značka:

30/07/2015 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 30/07/2015
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenské národné múzeum - spišské múzeum v Levoči
1. zmluvná strana - Adresa Nám. M. Pavla 40, 054 01 Levoča
1. zmluvná strana - IČO 00164721
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 13.07.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 14.07.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 7. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť