Obsah

Späť

Registratúrna značka:

35/12/2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Poradové číslo 35/12/2015
Názov zmluvy Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 1
2. zmluvná strana - IČO 31320155
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 17.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 18.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť