Obsah

Späť

Registratúrna značka:

40/12/2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere

Poradové číslo 40/12/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Michalská 18, 815 63 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 36854140
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 22.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť