Obsah

Späť

Registratúrna značka:

42/12/2015 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 42/12/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ELKO s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Kojatice 18
2. zmluvná strana - IČO 31651348
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 6 900,- €
Dátum uzavretia zmluvy 28.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 29.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť