Obsah

Späť

Registratúrna značka:

43/12/2015 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 43/12/2015
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo hospodárstva SR
1. zmluvná strana - Adresa Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
1. zmluvná strana - IČO 00686832
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 342 494,67 €
Dátum uzavretia zmluvy 18.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 29.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť