Obsah

Späť

Registratúrna značka:

55/12/2015 - Kúpna zmluva IBV 6/2015

Poradové číslo 55/12/2015
Názov zmluvy Kúpna zmluva IBV 6/2015
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Martin Baran
2. zmluvná strana - Adresa Trhovisko 11, Spišské Podhradie, 053 04
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Bc. Veronika Baranová rod. Bušovská
3. zmluvná strana - Adresa Štúrova 3, Harichovce, 053 01
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 16156
Dátum uzavretia zmluvy 29.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 30.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť