Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/01/2016 - Zmluva o dodávke plynu

Poradové číslo 01/01/2016
Názov zmluvy Zmluva o dodávke plynu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.01.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 09.01.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 1. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť