Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/03/2016 - Dodatok č. 1 k dohode č. 69

Poradové číslo 02/03/2016
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k dohode č. 69
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
2. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
2. zmluvná strana - IČO 30794536
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 25.02.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 03.03.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť