Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/09/2016 - Zmluva o výpožičke

Poradové číslo 03/09/2016
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko akad.maliar P. Pollág, ArtD.
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 12.09.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 9. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť