Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/01/2016 - Rámcová kúpna zmluva

Poradové číslo 08/01/2016
Názov zmluvy Rámcová kúpna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Inmedia, spol. s r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
1. zmluvná strana - IČO 36019208
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 26.01.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 1. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť