Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/02/2016 - Dodatok k zmluve

Poradové číslo 08/02/2016
Názov zmluvy Dodatok k zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Aquaspiš, spol. s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 36174360
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 01.01.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 02.01.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 1. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť