Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/02/2016 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 12/02/2016
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Redeco s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Bukovecká 15, 040 12 Košice
2. zmluvná strana - IČO 47445521
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 28.01.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 10.02.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 2. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť