Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve

Poradové číslo 12/05/2016
Názov zmluvy Dodatok k nájomnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Gargalíková Hedviga
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 05.05.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 06.05.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 5. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť