Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/09/2016 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 12/09/2016
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ing. Daniel Piatnica
1. zmluvná strana - Adresa
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 500
Dátum uzavretia zmluvy 12.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 22.09.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 9. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť