Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/06/2016 - Dodatok k dohode

Poradové číslo 13/06/2016
Názov zmluvy Dodatok k dohode
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.06.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 13.06.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 6. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť