Obsah

Späť

Registratúrna značka:

17/05/2016 - Dodatok č. N20160226001D01

Poradové číslo 17/05/2016
Názov zmluvy Dodatok č. N20160226001D01
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Implementačná agentúra Min. práce
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30854687
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.05.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 12.05.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 5. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť