Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19/05/2016 - Mandátna zmluva

Poradové číslo 19/05/2016
Názov zmluvy Mandátna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko VIAL s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Ďurďošík 156, 044 45
2. zmluvná strana - IČO 50244761
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 16.05.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 17.05.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 5. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť