Obsah

Späť

Registratúrna značka:

20/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve

Poradové číslo 20/06/2016
Názov zmluvy Dodatok k nájomnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Balčáková Eva, Balčák Peter
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 20.06.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 21.06.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 6. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť