Obsah

Späť

Registratúrna značka:

21/03/2016 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 21/03/2016
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Jozef Gordiak
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 24,- €
Dátum uzavretia zmluvy 15.03.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 16.03.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť