Obsah

Späť

Registratúrna značka:

21/09/2016 - Kúpna zmluva

Poradové číslo 21/09/2016
Názov zmluvy Kúpna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Janusz Miškiewicz a manž. Andrea
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 9 803,- €
Dátum uzavretia zmluvy 28.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 29.09.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 9. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť