Obsah

Späť

Registratúrna značka:

22/06/2016 - Zmluva o pripojení

Poradové číslo 22/06/2016
Názov zmluvy Zmluva o pripojení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SpišNet computers s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves
1. zmluvná strana - IČO 36191647
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 22.06.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 23.06.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 6. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť