Obsah

Späť

Registratúrna značka:

27/12/2016 - Úrazové poistenie

Poradové číslo 27/12/2016
Názov zmluvy Úrazové poistenie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Komunálna poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31595545
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 30.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 26.12.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 12. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť