Obsah

Späť

Registratúrna značka:

29/11/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb

Poradové číslo 29/11/2016
Názov zmluvy Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko RESTAURO ATELIER s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Starý jarok 49, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 46195203
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 20.10.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 16.11.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 11. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť