Obsah

Späť

Registratúrna značka:

29/12/2016 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 29/12/2016
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Hortip, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa 05304 Studenec 181
2. zmluvná strana - IČO 36328383
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 259,01
Dátum uzavretia zmluvy 30.12.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 31:12.201
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 12. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť