Obsah

Späť

Registratúrna značka:

34/08/2016 - Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

Poradové číslo 34/08/2016
Názov zmluvy Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekonomická fakulta TU v Košiciach
2. zmluvná strana - Adresa Němcovej 32, 040 01 Košice
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 03.08.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 31.08.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 8. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť