Obsah

Späť

Registratúrna značka:

34/11/2016 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 34/11/2016
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Michal Salanci
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 28,- €
Dátum uzavretia zmluvy 09.11.2016
Dátum zverejnenia zmluvy
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 11. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť