Obsah

Späť

Registratúrna značka:

34/12/2016 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 34/12/2016
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Stanislav Bartoš - SHR
2. zmluvná strana - Adresa 053 02 Nemešany 3
2. zmluvná strana - IČO 11954736
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 65,15
Dátum uzavretia zmluvy 30.12.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 31.12.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 12. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť