Obsah


Zmluvy - 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
26/12/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie30.12.2017
28/12/2017 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP29.12.2017
23/12/2017 - Dohoda č. 17-36-012-5528.12.2017
24/12/2017 - Zmluva o dielo27.12.2017
25/12/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo27.12.2017
21/12/2017 - Mandátna zmluva22.12.2017
22/12/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie22.12.2017
20/12/2017 - Dohoda - Šanca pre mladých21.12.2017
15/12/2017 - Nájomná zmluva20.12.2017
16/12/2017 - Nájomná zmluva20.12.2017
17/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve20.12.2017
18/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve20.12.2017
19/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve20.12.2017
14/12/2017 - Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy18.12.2017
12/12/2017 - Dohoda č. 17-36-012-3515.12.2017
13/12/2017 - Dodatok k NZ15.12.2017
11/12/2017 - Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO13.12.2017
10/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve12.12.2017
09/12/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP11.12.2017
06/12/2017 - Zmluva o poskytovaní technických služieb07.12.2017
07/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve07.12.2017
08/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve07.12.2017
03/12/2017 - Kúpna zmluva05.12.2017
04/12/2017 - Kúpna zmluva05.12.2017
05/12/2017 - Kúpna zmluva05.12.2017
01/12/2017 - Dodatok k Zmuve o dielo 84-2017-IS01.12.2017
02/12/2017 - Darovacia zmluva01.12.2017
18/11/2017 - Kúpna zmluva30.11.2017
17/11/2017 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov29.11.2017
29/12/2017 - Zmluva o dielo28.11.2017
15/11/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP zberný dvor23.11.2017
13/11/2017 - Dodatok č. 322.11.2017
14/11/2017 - Zmluva o podmienkach dodávania stravy22.11.2017
16/11/2017 - Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu16.11.2017
11/11/2017 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb15.11.2017
12/11/2017 - Zmluva o spolupráci15.11.2017
10/11/2017 - Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta13.11.2017
02/11/2017 - Dohoda č. 17-36-010-4907.11.2017
03/11/2017 - Zmluva o dielo07.11.2017
04/11/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve07.11.2017
05/11/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve07.11.2017
06/11/2017 - Nájomná zmluva07.11.2017
07/11/2017 - Nájomná zmluva07.11.2017
08/11/2017 - Nájomná zmluva07.11.2017
09/11/2017 - Nájomná zmluva07.11.2017
01/11/2017 - Dodatok č.2 k mandátnej zmluve03.11.2017
19/10/2017 - Dohoda č. 17-36-051-15726.10.2017
20/10/2017 - Dohoda č. 17-36-50J-4026.10.2017
21/10/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb26.10.2017
18/10/2017 - Zmluva o dodávke pitnej vody23.10.2017
16/10/2017 - Zmluva o dielo21.10.2017
17/10/2017 - Zmluva o dielo21.10.2017
15/10/2017 - Zmluva o odbornej pomoci a spolupráci19.10.2017
14/10/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb18.10.2017
13/10/2017 - zmluva o združenej dodávke elektriny17.10.2017
09/10/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb12.10.2017
10/10/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb12.10.2017
11/10/2017 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo12.10.2017
12/10/2017 - Zmluva o dodávke vody11.10.2017
07/10/2017 - Zmluva o dodávke plynu10.10.2017
08/10/2017 - Zmluva o dodávke plynu10.10.2017
06/10/2017 - Zmluva o dielo09.10.2017
04/10/2017 - Nájomná zmluva06.10.2017
05/10/2017 - Dohoda06.10.2017
02/10/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu03.10.2017
03/10/2017 - Zmluva o poskytnutí služieb03.10.2017
01/10/2017 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie02.10.2017
22/09/2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov29.09.2017
21/09/2017 - Zmluva o dielo28.09.2017
20/09/2017 - Zmluva o dielo27.09.2017
17/09/2017 - Zmena zmuvy o dielo č. 126.09.2017
18/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo26.09.2017
19/09/2017 - Dohoda č. 17-36-052-52226.09.2017
16/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo22.09.2017
12/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytutí NFP21.09.2017
13/09/2017 - Zmluva o poskytnutí služieb21.09.2017
14/09/2017 - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve21.09.2017
15/09/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti21.09.2017
08/09/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti20.09.2017
09/09/2017 - Zmluva o dielo20.09.2017
10/09/2017 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20.09.2017
11/09/2017 - Zmluva o dielo20.09.2017
07/09/2017 - Zmluva o spolupráci09.09.2017
02/09/2017 - Zmluva o spolupráci07.09.2017
03/09/2017 - Zmluva o dodaní tovaru07.09.2017
04/09/2017 - Dohoda č. 17-36-012-2307.09.2017
05/09/2017 - Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich07.09.2017
06/09/2017 - Kúpna zmluva07.09.2017
01/09/2017 - Nájomná zmluva06.09.2017
14/08/2017 - Dodatok č. 1 k zmluve o dopravných službách24.08.2017
15/08/2017 - Zmluva o dielo23.08.2017
12/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve21.08.2017
13/08/2017 - Dohoda č. 17-36-052-42021.08.2017
11/08/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP16.08.2017
10/08/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP14.08.2017
07/08/2017 - Zmluva o dielo10.08.2017
08/08/2017 - Zmluva o poskytnutí služby10.08.2017
09/08/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb10.08.2017
04/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve09.08.2017
05/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve09.08.2017
06/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve09.08.2017
03/08/2017 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb04.08.2017
02/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve03.08.2017
01/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve02.08.2017
16/07/2017 - Kúpna zmluva31.07.2017
15/07/2017 - Kúpna zmluva24.07.2017
10/05/2017 - Zmluva o dodaní tovaru23.07.2017
14/07/2017 - Mandátna zmluva20.07.2017
13/07/2017 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania abolv.praxe17.07.2017
09/07/2017 - Kúpna zmluva11.07.2017
10/07/2017 - Kúpna zmluva11.07.2017
11/07/2017 - Nájomná zmluva11.07.2017
12/07/2017 - Nájomná zmluva11.07.2017
08/07/2017 - Zámenná zmluva10.07.2017
03/07/2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov04.07.2017
04/07/2017 - Nájomná zmluva04.07.2017
05/07/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve04.07.2017
06/07/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve04.07.2017
07/07/2017 - Dohoda04.07.2017
01/07/2017 - Nájomná zmluva03.07.2017
02/07/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti03.07.2017
12/06/2017 - Zmluva o styku s vlečkou29.06.2017
10/06/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie28.06.2017
11/06/2017 - Mandátna zmluva27.06.2017
09/06/2017 - Dohoda o ukončení zmluvy20.06.2017
08/06/2017 - Zmluva o dielo19.06.2017
06/06/2017 - Kúpna zmluva15.06.2017
07/06/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve15.06.2017
05/06/2017 - Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena14.06.2017
04/06/2017 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve12.06.2017
03/06/2017 - Zmluva o dielo08.06.2017
01/06/2017 - Dohoda07.06.2017
25/05/2017 - Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb02.06.2017
22/05/2017 - Zmluva o dielo01.06.2017
23/05/2017 - Zmluva o spolupráci01.06.2017
24/05/2017 - Zmluva o dielo01.06.2017
20/05/2017 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve31.05.2017
21/05/2017 - Zmluva o odchyte túlavých zvierat31.05.2017
19/05/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb30.05.2017
14/05/2017 - Zmluva o prevádzke motorového vozňa29.05.2017
15/05/2017 - Prepravný poriadok29.05.2017
16/05/2017 - Zmluva o dopravných službách turistického charakteru29.05.2017
17/05/2017 - Zmluva o dielo29.05.2017
18/05/2017 - Zmluva o dielo29.05.2017
13/05/2017 - Zmluva o dielo25.05.2017
06/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve23.05.2017
07/05/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb23.05.2017
08/05/2017 - Zmluva o dielo23.05.2017
09/05/2017 - Mandátna zmluva23.05.2017
11/05/2017 - Dohoda o urovnaní23.05.2017
12/05/2017 - Zmluva o dielo23.05.2017
03/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve03.05.2017
04/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve03.05.2017
05/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve03.05.2017
01/05/2017 - Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu02.05.2017
02/05/2017 - Dodatok č. 05 k Zmluvám o dodávke plynu02.05.2017
15/04/2017 - Zmluva o dielo28.04.2017
12/04/2017 - Dohoda č. 2-2017-§54-ŠnZ26.04.2017
13/04/2017 - Dohoda č. 17/36/054/1826.04.2017
14/04/2017 - Zmluva o dielo26.04.2017
10/04/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb13.04.2017
11/04/2017 - Kúpna zmluva13.04.2017
09/04/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP10.04.2017
04/04/2017 - Dodatok k nájomnej zmluvy08.04.2017
06/04/2017 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb08.04.2017
07/04/2017 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb08.04.2017
05/04/2017 - Dohoda č. 17-36-012-1007.04.2017
03/04/2017 - Zmluva o dielo06.04.2017
01/04/2017 - Kúpna zmluva04.04.2017
02/04/2017 - Úrazové poistenie04.04.2017
16/04/2017 - Zmluva o dielo04.04.2017
21/03/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve31.03.2017
19/03/2017 - Dohoda č. 17/36/052/31228.03.2017
18/03/2017 - Zmuva o odvádzaní a čistení odpadových vôd27.03.2017
20/03/2017 - Dohoda č. 16/36/054/1027.03.2017
16/03/2017 - Poistná zmluva23.03.2017
17/03/2017 - Úrazové poistenie23.03.2017
15/03/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP22.03.2017
12/03/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb21.03.2017
13/03/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb21.03.2017
14/03/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb21.03.2017
11/03/2017 - Zmluva o dielo20.03.2017
10/03/2017 - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb10.03.2017
09/03/2017 - Mandátna zmluva10.03.2017
07/03/2017 - Zmluva o dielo09.03.2017
08/03/2017 - Zmluva o dielo09.03.2017
06/03/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve04.03.2017
02/03/2017 - Dohoda č. 17-36-012-703.03.2017
03/03/2017 - Dohoda o vyrovaní formou splátkového kalendára03.03.2017
04/03/2017 - Úrazové poistenie03.03.2017
05/03/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve03.03.2017
01/03/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie02.03.2017
35/02/2017 - Nájomná zmluva28.02.2017
36/02/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve28.02.2017
37/02/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve28.02.2017
38/02/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve28.02.2017
39/02/2017 - Dohoda č. 17-36-052-16228.02.2017
40/02/2017 - Dodatok č. k zmluve o výpožičke28.02.2017
26/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu24.02.2017
28/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu24.02.2017
29/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu24.02.2017
30/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu24.02.2017
32/02/2017 - Nájomná zmluva24.02.2017
33/02/2017 - Nájomná zmluva24.02.2017
34/02/2017 - Zmluva o združenej dodávke elektriny24.02.2017
25/02/2017 - Nájomná zmluva23.02.2017
21/02/2017 - Nájomná zmluva22.02.2017
22/02/2017 - Nájomná zmluva22.02.2017
23/02/2017 - Nájomná zmluva22.02.2017
24/02/2017 - Nájomná zmluva22.02.2017
18/02/2017 - Dodatok č. 121.02.2017
19/02/2017 - Dodatok č. 121.02.2017
20/02/2017; - Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy21.02.2017
27/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu21.02.2017
31/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu21.02.2017
17/02/2017 - Kúpna zmluva20.02.2017
16/02/2017 - Nájomná zmluva17.02.2017
12/02/2017 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb13.02.2017
13/02/2017 - Zmluva o dielo13.02.2017
14/02/2017 - Zmluva o dielo13.02.2017
15/02/2017 - Zmluva o dielo13.02.2017
09/02/2017 - Nájomná zmluva09.02.2017
07/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu07.02.2017
02/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu06.02.2017
03/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu06.02.2017
04/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu06.02.2017
05/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu06.02.2017
06/02/2017 - Ročná zmluva o zbere KO06.02.2017
08/02/2017 - Zmluva o dielo06.02.2017
10/02/2017 - Kúpna zmluva03.02.2017
11/02/2017 - Kúpna zmluva03.02.2017
01/02/2017 - Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach02.02.2017
28/01/2017 - Nájomná zmluva01.02.2017
23/01/2017 - Dohoda26.01.2017
24/01/2017 - Nájomná zmluva26.01.2017
25/01/2017 - Nájomná zmluva26.01.2017
26/01/2017 - Nájomná zmluva26.01.2017
27/01/2017 - Dodatok k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti26.01.2017
22/01/2017 - Zmluva o dielo25.01.2017
18/01/2017 - Zmluva o dielo23.01.2017
19/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve23.01.2017
20/01/2017 - Nájomná zmluva23.01.2017
21/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve23.01.2017
11/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve18.01.2017
12/01/2017 - Nájomná zmluva18.01.2017
13/01/2017 - Nájomná zmluva18.01.2017
14/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve18.01.2017
15/01/2017 - Nájomná zmluva18.01.2017
16/01/2017 - Nájomná zmluva18.01.2017
17/01/2017 - Nájomná zmluva18.01.2017
09/01/2017 - Zmluva o dielo16.01.2017
10/01/2017 - Nájomná zmluva16.01.2017
04/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve11.01.2017
05/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve11.01.2017
06/01/2017 - Nájomná zmluva11.01.2017
07/01/2017 - Kúpna zmluva11.01.2017
08/01/2017 - Poistná zmluva11.01.2017
01/01/2017 - Zámenná zmluva09.01.2017
02/01/2017 - Kúpna zmluva09.01.2017
03/01/2017 - Dohoda o ukončení platnosti zmluvy09.01.2017