Obsah


Zmluvy - 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
25/08/2018 - Zmluva o dielo31.08.2018
24/08/2018 - Dohoda o ukončení zmluvy27.08.2018
23/08/2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP24.08.2018
19/08/2018 - Zámenná zmluva22.08.2018
20/08/2018 - Zmluva o dielo22.08.2018
22/08/2018 - Zmluva o dielo22.08.2018
18/08/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie20.08.2018
17/08/2018 - Dohoda č. 18-36-052-19416.08.2018
15/08/2018 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb14.08.2018
16/08/2018 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb14.08.2018
14/08/2018 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete10.08.2018
13/08/2018 - Nájomná zmluva08.08.2018
12/08/2018 - Príkazná zmluva07.08.2018
11/08/2018 - Zmluva o dielo06.08.2018
02/08/2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb03.08.2018
03/08/2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb03.08.2018
04/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
05/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
06/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
07/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
08/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
09/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
10/08/2018 - Nájomná zmluva03.08.2018
01/08/2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb02.08.2018
22/07/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb31.07.2018
23/07/2018 - Dodatok č.131.07.2018
24/07/2018 - Zmluva o poskytnutí služieb31.07.2018
21/07/2018 - Dodatok č. 330.07.2018
20/07/2018 - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo26.07.2018
19/07/2018 - Poistná zmluva25.07.2018
18/07/2018 - Zmluva o postúpení pohľadávok23.07.2018
15/07/2018 - Interreg Poľsko-Slovensko20.07.2018
16/07/2018 - Zmluva o pripojení20.07.2018
17/07/2018 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov20.07.2018
14/07/2018 - Kúpna zmluva18.07.2018
11/07/2018 - Zmluva o využívaní služby17.07.2018
12/07/2018 - Zmluva o poskytovaní služby17.07.2018
13/07/2018 - Zmluva o bežnom účte17.07.2018
10/07/2018 - Kúpna zmluva16.07.2018
08/07/2018 - Kúpna zmluva13.07.2018
07/07/2018 - Zmluva o pripojení12.07.2018
09/07/2018 - Zmluva o dielo12.07.2018
06/07/2018 - Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny11.07.2018
05/07/2018 - Zmluva o bežnom účte09.07.2018
01/07/2018 - Zmluva o pripojení06.07.2018
02/07/2018 - Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov06.07.2018
03/07/2018 - Dodatok k Zmluve o spolupráci06.07.2018
04/07/2018 - Dohoda č. 18-36-012-1806.07.2018
29/06/2018 - Nájomná zmluva05.07.2018
28/06/2018 - Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie03.07.2018
25/06/2018 - Nájomná zmluva28.06.2018
27/06/2018 - Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu28.06.2018
23/06/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb27.06.2018
24/06/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI27.06.2018
26/06/2018 - Nájomná zmluva27.06.2018
20/06/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy26.06.2018
21/06/2018 - Dohoda o poskytnutí príspevku26.06.2018
22/06/2018 - Nájomná zmluva26.06.2018
17/06/2018 - Zmluva o dielo22.06.2018
18/06/2018 - Dohoda22.06.2018
19/06/2018 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu22.06.2018
14/06/2018 - Zmluva o zrušení zmluvy o budúcej zmluve a dohoda o urovnaní19.06.2018
15/06/2018 - Zmluva o zriadení vecného bremena19.06.2018
16/06/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácire19.06.2018
15/06/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI18.06.2018
16/06/2018 - Kúpna zmluva18.06.2018
12/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov14.06.2018
13/06/2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP14.06.2018
11/06/2018 - Kúpna zmluva13.06.2018
10/06/2018 - Zmluva o dielo12.06.2018
09/06/2018 - Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd11.06.2018
08/06/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie08.06.2018
06/06/2018 - Nájomná zmluva06.06.2018
07/06/2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny06.06.2018
03/06/2018 - Zmluva o nájme nehnuteľností05.06.2018
04/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov05.06.2018
05/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov05.06.2018
02/06/2018 - Zmluva o dielo04.06.2018
25/05/2018 - Nájomná zmluva01.06.2018
25/05/2018 - Nájomná zmluva01.06.2018
01/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov01.06.2018
29/05/2018 - Zmluva o dielo31.05.2018
30/05/2018 - Zmluva o dielo31.05.2018
26/05/2018 - Nájomná zmluva30.05.2018
27/05/2018 - Nájomná zmluva30.05.2018
28/05/2018 - Zmluva o dielo30.05.2018
24/05/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie29.05.2018
20/05/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy28.05.2018
21/05/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy28.05.2018
22/05/2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov28.05.2018
23/05/2018 - Zmluva o dielo28.05.2018
13/05/2018 - Dohoda25.05.2018
14/05/2018 - Prepravný poriadok dopravcu25.05.2018
15/05/2018 - Zmluva o prevádzke motorového vozňa25.05.2018
16/05/2018 - Zmluva o dopravných službách25.05.2018
17/05/2018 - Zmluva o dielo25.05.2018
18/05/2018 - Zmluva op spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom25.05.2018
19/05/2018 - Nájomná zmluva25.05.2018
12/05/2018 - Kúpna zmluva24.05.2018
11/05/2018 - Zmluva č. 58 06722.05.2018
10/05/2018 - Zmluva o spolupráci17.05.2018
09/05/2018 - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby16.05.2018
07/05/2018 - Nájomná zmluva14.05.2018
08/05/2018 - Nájomná zmluva12.05.2018
04/05/2018 - Zmluva o dielo07.05.2018
05/05/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP07.05.2018
06/05/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP07.05.2018
03/05/2018 - Nájomná zmluva04.05.2018
01/05/2018 - Poistná zmluva02.05.2018
24/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve01.05.2018
25/04/2018 - Nájomná zmluva01.05.2018
26/04/2018 - Nájomná zmluva01.05.2018
27/04/2018 - Nájomná zmluva01.05.2018
02/05/2018 - Nájomná zmluva28.04.2018
23/04/2018 - Nájomná zmluva26.04.2018
20/04/2018 - Zmluva o dielo25.04.2018
22/04/2018 - Zmluva o dielo25.04.2018
16/04/2018 - Dohoda č. 18-36-052-10424.04.2018
17/04/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb24.04.2018
18/04/2018 - Zmluva o dielo24.04.2018
19/04/2018 - Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu24.04.2018
15/04/2018 - Zmluva o dielo19.04.2018
13/04/2018 - Rámcová kúpna zmluva18.04.2018
14/04/2018 - Dohoda č. 18/36/012/1018.04.2018
11/04/2018 - Zmluva o poskytnutí služieb17.04.2018
12/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve17.04.2018
10/04/2018 - Poistná zmluva11.04.2018
09/04/2018 - Kúpna zmluva09.04.2018
08/04/2018 - Zmluva o poskytnutí služieb05.04.2018
01/04/2018 - Zmluva o dielo04.04.2018
02/04/2018 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu04.04.2018
03/04/2018 - Nájomná zmluva04.04.2018
04/04/2018 - Nájomná zmluva04.04.2018
05/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve04.04.2018
06/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve04.04.2018
07/04/2018 - Zmluva o nájme nebytových priestorov02.04.2018
25/03/2018 - Zmluva o poskytnutí služby29.03.2018
26/03/2018 - Zmluva o dielo29.03.2018
27/03/2018 - Nájomná zmluva29.03.2018
28/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
29/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
30/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
31/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
32/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
33/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
34/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
35/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
36/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
37/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve29.03.2018
24/03/2018 - Dohoda č. 18-36-060-14828.03.2018
20/03/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie22.03.2018
21/03/2018 - Dohoda č. 18-36-50J-622.03.2018
22/03/2018 - Dodatok k zmluve o dodávke elektriny22.03.2018
23/03/2018 - Zmluva o dielo22.03.2018
17/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve21.03.2018
18/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve21.03.2018
19/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve21.03.2018
16/03/2018 - Nájomná zmluva20.03.2018
13/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve16.03.2018
14/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve16.03.2018
15/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve16.03.2018
07/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve15.03.2018
08/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve15.03.2018
09/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve15.03.2018
10/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve15.03.2018
11/03/2018 - Dodatok k NZ15.03.2018
12/03/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP15.03.2018
06/03/2018 - Dodastok č. 1 k nájomnej zmluve12.03.2018
03/03/2018 - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb08.03.2018
04/03/2018 - Dohoda o zmene v osobe účastníka07.03.2018
05/03/2018 - Výpoveď07.03.2018
02/03/2018 - Zmluva o kontrolnej činnosti03.03.2018
01/03/2018 - Dohoda č. 18-36-012-502.03.2018
11/02/2018 - Zmluva o prevádzke webového sídla01.03.2018
11/02/2018 - Zmluva o vytvorení webového sídla01.03.2018
10/02/2018 - Dohoda o odstúpení od zmluvy28.02.2018
09/02/2018 - Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí NFP26.02.2018
07/02/2018 - Zmluva - interiérové vybavenie Materská škola21.02.2018
08/02/2018 - Dohoda č. 18-36-052-1821.02.2018
06/02/2018 - Dohoda16.02.2018
05/02/2018 - Zmluva o nájme nebytových priestorov15.02.2018
04/02/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve14.02.2018
03/02/2018 - Zmluva o bežnom účte08.02.2018
01/02/2018 - Kúpna zmluva07.02.2018
02/02/2018 - Príloha č. 1 k Zmluve VSN090720150107.02.2018
13/01/2018 - Zmluva o kontokorentnom úvere03.02.2018
14/01/2018 - Zmluva o účelovom úvere03.02.2018
11/01/2018 - Kúpna zmluva01.02.2018
12/01/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve01.02.2018
10/01/2018 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP30.01.2018
08/01/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve25.01.2018
09/01/2018 - Zmluva o dielo25.01.2018
02/01/2018 - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb24.01.2018
03/01/2018 - Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti24.01.2018
04/01/2018 - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0201-15-0874324.01.2018
05/01/2018 - Zmluva o dielo24.01.2018
06/01/2018 - Zmluva o dielo24.01.2018
07/01/2018 - Zmluva o dielo24.01.2018
01/01/2018 - Nájomná zmluva09.01.2018