Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/02/2018 - Príloha č. 1 k Zmluve VSN0907201501

Poradové číslo 02/02/2018
Názov zmluvy Príloha č. 1 k Zmluve VSN0907201501
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ENVI-PAK, a.s. 3
1. zmluvná strana - Adresa Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35858010
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 07.02.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť