Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/03/2018 - Zmluva o kontrolnej činnosti

Poradové číslo 02/03/2018
Názov zmluvy Zmluva o kontrolnej činnosti
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ENERCOM s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Novozámocká 102, 949 05 Nitra
1. zmluvná strana - IČO 44658591
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 230,- €/1 ihrisko
Dátum uzavretia zmluvy 02.03.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 03.03.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť