Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/06/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 02/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko KUBO MALINA International s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Za kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany
2. zmluvná strana - IČO 50092731
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 28.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 04.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť