Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/02/2018 - Zmluva o bežnom účte

Poradové číslo 03/02/2018
Názov zmluvy Zmluva o bežnom účte
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Žizkova 11, 811 02 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 07.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 08.02.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 8. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť