Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/01/2018 - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0201-15-08743

Poradové číslo 04/01/2018
Názov zmluvy Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0201-15-08743
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Žizkova 11, 811 02 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 36854140
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 23.01.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 24.01.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 1. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť