Obsah

Späť

05/02/2018 - Zmluva o nájme nebytových priestorov

Poradové číslo 05/02/2018
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Únia sestier Obetovania preblahoslavenej Panny Márie
1. zmluvná strana - Adresa Budatínska 47, 850 07 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 21811248
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH 2 390,- €
Dátum uzavretia zmluvy 12.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 15.12.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy  

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť