Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/03/2018 - Výpoveď

Poradové číslo 05/03/2018
Názov zmluvy Výpoveď
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovak Telekom, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
2. zmluvná strana - IČO 35763469
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 28.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 07.03.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť