Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/05/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 05/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 286 133,22 €
Dátum uzavretia zmluvy 23.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 07.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť